Слово

„Слово“ е едно от многото слова с едно и също значение във всички така наречени „славянски езици“. Една от запазилите значението си за последните хиляда години. И това е само един от доводите да изберем това име за това място в световната мрежа, както и за „двигателя му“. Място, където ще съберем писанията на предците от миналото ни и ще говорим за тях.

Знакът Ⱄ в горния ляв ъгъл е буква. Буква от първото ни дадено писмо, наричано Глаголица. Буквата е „С“, а името ѝ е „Слово“.

Повече относно начинанието е написано в съответната страница.


Ѿносно

Обяснения за сайта. Какъв е и за какво се говори в него. Каква е неговата цел.…

Ѩꙁꙑкъ

В този раздѣл обнародваме писания и изслѣдвания върху нашиѫ език.

Двигатель

Кратки и по-дълги бележки по изданията на двигателя на Слово.бг.…