Ѿносно

Злобата на деня е временна в облика си, но постоянна в същността си. Стреми се да ни отвлече от важните неща – да не ги мислим, да не се стремим към тях, да не ги обгрижваме, а да ги отлагаме докато умрем, когато вече ще е късно.

Искони бѣ Слово е нашето разбиране за света. По това се отличаваме от животните. Бихме искали повече хора да го знаят, за да се спасят. Бихме искали ако можем да помогнем и искрено ще се стараем да не ги отвличаме, а ако може поне малко, колкото и да сме самите ние недостойни, да помогнем да достигнат до Него – Словото, което е преди всичко.

Същевременно Слово.бг не е религиозно предприятие, не и в оня смисъл, който повечето хора влагат в думата религия. Това беше първата съзнателно използвана чуждица. Ще ги избягваме, доколкото е възможно. Едно може би наивно, но заслужаващо внимание стремление, защото през последните години езикът ни обедня, поради леността на сънародниците ни не толкоз, колкото поради отстъплението на държавата ни от предназначението си да ни държи, за да държим ние нея.

Ще се ровим в езика ни назад в миналото, защото той носи свидетелства за това, което сме – за произхода ни. Произход, така и неустановен или скриван. Той ни е нужен, не за да се гърдеем (по Вазов) с него, а за да ни вмени чувство за отговорност, защото на един благородник не приляга да се държи като роб, и защото благородникът следва да се държи о истината, каквото и да му коства това.

Какви ще бъдат следващите стъпки, предстои да уточним и самите ние, но ще се стараем да са достатъчно значими, че да променят бъдещето на всички ни. Към  добро. Защото в началото е Словото.

Написал: Красимир Беров

Приложението Slovo и Слово.бг – как се случват

Тук ще обясним за възможно най-широк кръг читатели как се случва това начинание и какво е необходимо да се направи, за да постигнем целите му. Където употребяваме твърде непознати технически понятия, ще поставяме в скоби техните съответствия на английски език и връзки към определенията им. Така, като обясним какво е необходимо, се надяваме да привлечем съмишленици и спомоществователи, които могат да отделят време или средства и така да