Лога

Монограм – Марио Беров

f Споделяне

Монограм – личният знак на Марио Беров, който може да се види на много от творбите му.

🗴