Мозайки

Заготовка за мозаечни изображения

f Споделяне

Заготовка за мозаечни изображения на западния вход на катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий, гр. Ловеч

🗴