Плакати, реклама

Плакат

f Споделяне

Плакат, изработен във връзка с откриване на самостоятелна изложба на Владимир Андреев в гр. Бяла Слатина

🗴