Стенопис „Св. Богородица живоносен източник“

Чешма (югоизток)

f Споделяне

Чешма в двора на храм „Св. Параскева“ в гр. Бяла Слатина със стенопис „Св. Богородица живоносен източник“ (проект, строителство и изписване – Марио Беров)

🗴