Стенописи, с. Румянцево

Св. пророк Йезекил (детайл)

f Споделяне

Св. пророк Йезекил (барабан), стенопис от църквата св. св. Кирил и Методий, с. Румянцево

🗴