Стенописи, с. Румянцево

Иисус Христос „Жертвен агнец“

f Споделяне

Иисус Христос „Жертвен агнец“ (олтарна ниша, източна стена), стенопис от църквата св. св. Кирил и Методий, с. Румянцево

🗴