Стенописи, с. Румянцево

Св. Йоан Кръстител

f Споделяне

Св. Йоан Кръстител (западен свод), стенопис от църквата св. св. Кирил и Методий, с. Румянцево

🗴