Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

Работен процес (северна стена)

f Споделяне

Стенописи от скалната църква „Св. Марина“ до с. Карлуково.

🗴