Плакати, реклама

Плакат

f Споделяне

Плакат, изработен във връзка с откриване на самостоятелна изложба на Марио Беров в гр. Бяла Слатина

🗴