Плакати, реклама

Плакат

f Споделяне

Плакат, изработен във връзка с откриване на самостоятелна изложба на Марио Беров в галерия „Шумице“ в Белград

🗴