Стенописи, с. Румянцево

„Слизане на св. Дух“

f Споделяне

„Слизане на св. Дух“ (изток, север, таван), стенопис от църквата св. св. Кирил и Методий, с. Румянцево

🗴