Стенописи, с. Румянцево

„Рождество Христово“

f Споделяне

„Рождество Христово“ (изток, юг, таван), стенопис от църквата св. св. Кирил и Методий, с. Румянцево

🗴