Стенописи, с. Румянцево

„Иисус Христос Вседержител“ (детайл)

f Споделяне

„Иисус Христос Вседержител“ (купол), стенопис от църквата св. св. Кирил и Методий, с. Румянцево

🗴