Стенописи, с. Румянцево

Пророци

f Споделяне

Пророци, стенопис от църквата св. св. Кирил и Методий, с. Румянцево (юг, барабан на купола)

🗴