Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

Входа на храм „Св. Марина“

f Споделяне

Входа на храм „Св. Марина“

🗴