Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

Северна стена сцени

f Споделяне

Северна стена, сцени от живота на „Иисус Христос“, на първия регистър са светци войни

🗴