Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

„Възкресение Христово“

f Споделяне

„Възкресение Христово“, горен регистър – в процес на работа.

🗴