Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

Светци

f Споделяне

Светци, първи регистър – в процес на работа.

🗴