Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

Стенописи – южна стена

f Споделяне

Първи регистър – светци, втори регистър – сцени от Живота на Иисус Христос

🗴