Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

Част от иконостаса на църквата „Св. Марина“

f Споделяне

Част от иконостаса на църквата „Св. Марина“

🗴