Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

Фронтона на църквата „Св. Марина“

f Споделяне

Фронтона на църквата „Св. Марина“

🗴