Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

Ктитори

f Споделяне

Ктиторската сцена на южната стена на църквата „Св. Марина“

🗴