Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

Иконостаса на църквата „Св. Марина“

f Споделяне

Иконостаса на църквата „Св. Марина“ (цялостен изглед)

🗴