Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

Стенописи (детайл)

f Споделяне

Стенописи от църквата „Св. Марина“ (северна стена)

🗴