Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

Стенописи (панорамна снимка)

f Споделяне

Стенописи, панорамна снимка ( юг, запад, север)

🗴