Стенописи – скална църква „Св. Марина“, с. Карлуково

Северна стена

f Споделяне

Стенопис северна стена ( работен процес)

🗴