Скална ниша до манастира

Стенопис „ Св. Никола“

f Споделяне

Стенопис „Св. Никола“ в скалната ниша до манастира „Св. Никола“ (Глигора) до с. Карлуково

🗴