Скална ниша до манастира

Стенопис житийни сцени

f Споделяне

Стенопис с житийни сцени на „Св. Никола“ – в процес на работа

🗴