Двигатель Ѿносно | Входъ

Бележки по изданието от 11.10.2018

След пет дена проби, грешки, четене на документация и уроци как се правят и внедряват начертания за букви в страници в световната мрежа, имаме ново издание.

Грешките от моя страна бяха няколко. Макар някои да бяха незабележими от читателите, ги споменавам тук, за да ми напомнят откъде сме тръгнали:

  1. Бях създал по-стар формат начертания (woff), при който файловете са по-големи. Отнема повече време за зареждане.
  2. Не бях създал начертанията така, че да съдържат само подмножества от букви – тези които са ни нужни, а бях оставил всички възможни букви – още по-големи файлове.
  3. Не управлявах, поради недостатъчно разбиране на начина на работа на внедрените начертания, доставката на файловете от сървъра до мрежовия четец - някои начертания всъщност се пращаха напазно. Четецът не ги ползуваше, а се опитваше да ползува собствените си.

След по-добро запознаване с технологията постигнахме следното:

  1. Избрахме само наистина нужните ни начертания. Това са Bukyvede, Велека, и FreeFont - серифен, несерифен и равноширок.
  2. Избрахме само подмножества от начертанията – тези, които са ни нужни. Само Bukyvede е внедрен в пълния си обем, но самият той не съдържа голямо количество знаци.
  3. Създадохме начертанията в по-нов, препоръчван от W3C формат (woff2). Файловете са значително по-малки (по-бързо се зареждат).
  4. Открих липсваща способност в Mojolicious да обявява действителния медиен тип на файлове с разширение woff2. Добавих нужното и се надявам да приемат предложението ми.
  5. Междувременно приложих същите промени и на Slovo, така че вече се ползват от слово.бг.

Накрая не мога да пропусна да благодаря на:

Когато във Велека липсват букви, ползуваме букви от FreeFont. Когато и във FreeFont липсват букви, ползуваме Bukyvede.


Красимир Беров