Вѣра

Стари български писания, преведени на съвременен български, свързани с нашата вѣра – жития на светии, служби и други.

РАЗКАЗ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА МОЩИТЕ НА ПЕТКА ТЪРНОВСКА ВЪВ ВИДИН И БЕЛГРАД ОТ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК

(Дигитализирано от „Стара Българска Литература – 4 – Житиеписни Творби“, Съставителство и редакция: Климентина Иванова, София 1986 стр. 380)

(Разпознаване на видимите знаци – Красимир Беров, юли 2020)

Сетне и след много та

РАЗКАЗ ОТ ВРЕМЕТО НА ЦАР ИВАН II АСЕН

(Дигитализиран ѿ Красимир Беров през юли 2020 от „Българската Литература и Книжнина през XIII век“ под редакцията на Иван Божилов и Стефан Кожухаров, издателство „Български Писател" София, 1987, стр. 112)

(Същият теѯт без

ПРОЛОЖНО ЖИТИЕ НА ПЕТКА ТЪРНОВСКА

(Дигитализирано от Красимир Беров през август 2020г. от „Българската Литература и Книжнина през XIII век“ под редакцията на Иван Божилов и Стефан Кожухаров, издателство „Български Писател" София, 1987, стр. 53)

(Текстът е

СЛУЖБА ЗА ПЕТКА ТЪРНОВСКА

(Дигитализирано от Красимир Беров през 2020г. от „Българската Литература и Книжнина през XIII век“ под редакцията на Иван Божилов и Стефан Кожухаров, издателство „Български Писател" София, 1987, стр. 97)

14 (ОКТОМВРИ) МЪЧ

ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА РОМИЛ ВИДИНСКИ ОТ ГРИГОРИЙ ДОБРОПИСЕЦ

Превод от среднобългарски: Климентина Иванова и М. Спасова, Стара Българска Литература, 4ти том, Житиеписни Творби, София 1986

Разпознаване на видимите знакове (Optical Character Recognition) от изданието: Красимир Беров,