Разьно

Разьна пьсаниꙗ…

раꙁьно наречие

1. Различно, по различен, нееднакъв начин въ ѥднои бо отъ ѥдного огавьѥниꙗ. раꙁно бꙑшꙙ присноси (!) отъ ѥдноѧ мнась. овь пꙙть овъ десꙙть принесоста

С 376.2 2.

Отделно, поотделно отълѫчивъше ꙗ раꙁно. да не слꙑшита къждо ѥю въпрашаниꙗ подрѹга си С 258.17

раꙁьно поити Разбягам се, разпръсна се поражѫ пастꙋха и раꙁно поидѫтъ овьцꙙ С 478.11

раꙁьно стоѩи διεστῶς Стоящ отделно, отделен ѡ гласа сило. раꙁно стоѧштꙙѧ ѹдꙑ. въ ѥдино събъравъши. и простъ поставьши. и не бꙑвъшааго въ бꙑтиѥ приведъши С 317.10

Изч С Гр διάφορος ἀπ’ ἀλλήλλωνраꙁно Нвб разно ОА ВА ЕтМл Срв разно[глед], разно[гледство], разно[листен], разно[цветен] ДА

Еволюция на социалните технологии,

Или сказание за това, как кръстоносните походи го добутаха до гражданска война във Франция

Превод от руски: Теодора Берова

Свикнали сме под думата „технология“ да си представяме вещ. Обаче технологиите са най-различни. Има

Тълпа

Превод от руски: Теодора Берова;

От: Олга Анатолиевна Ускова*

Из дневниците на Гьобeлс:

„...13 април 1926. Вечерта пристигане в Мюнхен... Хитлер вече е тук. Сърцето ми бие, готово е да се пръсне. В залата. Неистово приветст

Можете да ни подкрепите чрез PayPal или кредитна карта.