Тълпа

Превод от руски: Теодора Берова;

От: Олга Анатолиевна Ускова*

Из дневниците на Гьобeлс:

„...13 април 1926. Вечерта пристигане в Мюнхен... Хитлер вече е тук. Сърцето ми бие, готово е да се пръсне. В залата. Неистово приветствие... Штрейхер открива. И след това аз говоря 2 часа и половина. Аз си изкарвам всичко. Бушуват и шумят. Накрая ме прегръща Хитлер. Сълзите са на очите ми... След обеда продължение... Идва Хитлер... Той говори 3 часа. Блестящо. Може да те доведе до лудост... Ние питаме. Той отговаря блестящо. Обичам го.“

Когато ние в Cognitive започнахме сериозно да се занимаваме със създаването на антропоморфен Изкуствен Мозък за Cognitive Pilot, един от първите ми въпроси към европейския колектив от невропсихолози, с които работим вече 8 години, беше следният:

– Колеги, гледах записи на речта на Хитлер и бях поразена от следното – стохилядна тълпа, сред която е имало и образовани хора: учени, лекари, учители – всички като омагьосани възторжено викат „Хайл!“ на пълните кървави безумия, които побърканият диктатор крещи от балкона. Как работи това от гледна точка на човешкия организъм?

Разбира се, в публикация за социална мрежа аз няма да смогна да опиша отговорите им, механизмите и технологиите за управление на масовото съзнание, но ето няколко съществени момента:

1) Биологичният феномен на психичното заразяване.

Този древен генетичен механизъм на всички социални животни и птици. Виждали ли сте някога как ято гълъби излита мигновено и без видима причина? Или внезапно табун спокойно пасящи коне да започне да препуска по полето в кръг. Това е механизмът на психическото заразяване, отчасти предизвикан от дейността на огледалните неврони в главния мозък.

(Огледалните неврони са неврони в главния мозък, които отговарят за процесите на имитация и подражание на поведението и сигналните системи в общност от себеподобни, като например обучението по език, и могат да бъдат задействани в емпатията, в разбирането на действията на другите хора и в усвояването на нови навици по пътя на подражанието).

Нашите огледални неврони лесно прихващат емоциите, особено негативните, у другите хора. Най-лесно можем да се заразим с пасивен стрес в група, в компания, в тълпа. На празничната трапеза някой започва да говори за възможно падане на рублата или за епидемия, или за огромна комета, или за края на света и тревожността в компанията нараства в геометрична прогресия, празникът отива на кино. Така нареченото пасивно заразяване.

Ако постоянно разтърсвате нервната система, например всяка сутрин четете новини от интернет и т.н., то автоматично се понижава защитната бариера на нервната система и ние започваме да реагираме на чуждия стрес като на свой собствен. И всеки път вътрешно кипваме, наблюдавайки ситуации, които всъщност дори не ни засягат. Налице е снижаване на способността за съпротива.

Психологическият механизъм на заразяването се свежда основно до ефекта на многократно взаимно усилване на емоционалното въздействие на партньорите в общуването. В този случай силата на разрастване на страстите, които създават психичния фон на заразяването, е пряко пропорционална на величината на аудиторията и степента на емоционално напрежение на оратора, подстрекателя, лидера на тълпата.

2) „Думата не е врабче!“ В смисъл на работа с колективното съзнание и поведение словото е едно от най-важните оръжия.

Анализът на логосферата на водещите оратори-подпалвачи на света показа един прост и ефективен инструмент за манипулиране.

Оформя се мрежа от „ключови думи“, които се повтарят многократно в речта и образуват около себе си „семантични полета на заразяване“. Например и у Хитлер, и у Троцки, и у Ленин една от любимите ключови думи е „борба“ – семантично поле: война, битка, победа, враг, убивам и т.н.

"Вихри враждебные веют над нами

Темные силы нас злобно гнетут

В бой роковой мы вступили с врагами..."

„Вихри враждебни над нас са завили,

тъмните сили ни злобно гнетят,

встъпихме в битка съдбовна с врази ни...“**

 „Борбата е вечното състояние на всичко живо, а мирът винаги е подготовка за нова война“ – такава е основната идея.

И задължително разделяща и проста тема: у Ленин думата е „класа“: на бедните и богатите, например.

У Хитлер – „раса“: на арийците и останалите. Семантични полета – кръв, произход, предци.

Идеални кукички за всякакви дрязги.

Нашето време диктува нови кукички: „газ“, „нефт“, „продоволствие“ – енергия за живот. Особено важно в студената зима. Генетичен страх да не замръзнеш и загинеш.

3) „Матросът няма да обиди дете!“

Той ще го насъска и измами.

Механизмът за манипулиране на колективното съзнание при работа с тълпата е използването на нейния краен инфантилизъм. Основната задача е да се предотврати включването на съзнателното мислене. Да се борави с основните, животински биологични настройки. Страх, алчност, възбуда, агресия. Тълпата не трябва да е на повече от „14 години“. За агитация много често се използват инфантилни словосъчетания, които сякаш са насочени към деца със забавено развитие или умствено изостанали възрастни. При манипулирането към нас се обръщат като към деца, които едва са навършили десет години. Така ораторът говори с вътрешното ни дете, което е с отслабена критичност и не може да отсее зърното от плявата.

И извеждаме определението. Тълпата е:

– Емоционална глупачка. Постоянният обмен на емоции между участниците води до т.нар. емоционален резонанс, който вече не може да бъде овладян.

– Пълна безотговорност поради субектната анонимност. В това състояние действат само простите чувства в тяхното крайно безобразно проявление. При това личният инстинкт за самосъхранение се изключва. Оттук и пределната групова жестокост.

– Липса на ясна мотивация. Въпреки всичките емоции, с които тълпата възприема идеите или събитията, интересът ѝ е нестабилен и трае кратко, тъй като съдържателната част липсва.

Всеки бунт в която и да е страна е безсмислен и безпощаден.

*Олга Анатолиевна Ускова (родена на 26 февруари 1964 г., Москва) – руски предприемач, основател и президент на Cognitive Technologies Group (руски разработчик на технологии за изкуствен интелект), главен изпълнителен директор на Cognitive Pilot (дъщерно дружество на Сбербанк и Cognitive Technologies, занимаващо се с безпилотни решения за транспортни и селскостопански машини).

**Варшавянка (полск. Warszawianka 1905 roku) – полска и руска революционна песен.

Източник: Каналът на Олга Ускова в Телеграм

От: Красимир Беров; Създадено: 2024-01-09; Обновено: 2024-01-09

Можете да ни подкрепите чрез PayPal или кредитна карта.