Хѫдожьство

хѫдожьство -а ср

1. Умение, изкуство х҃е ... ꙇ сѣдѧщиимъ ниꙁъ. въсхосхождение покаꙁавъ. старааго ꙁѣлодѣа. ꙇ глѫбинънааго ꙁмиѣ. бг҃омѫдрꙑмь хѫдожьствомь. ѹловль СЕ 63b 12 ѡ велеꙁълоба неприѣꙁнина. ѡ велененависть добрѹ и ненависть ч҃ча. ѿ нечистааго д҃ха како ти и кꙑмьждо хѫдожьством(ь ꙁ)апинает Р II 4.17—18

2. Мъдрост, проницателност о҃че ... тꙑ съподоби и въ кротость. въ любьвь. въ съвръшение. въ хѫдожъство. приносити тебѣ пѣние. ꙇ словословесиѣ. ꙇ мⷧт҃вꙑ СЕ 95а 17

Изч СЕ Р Гр δελέασμα τέχνη ἐπιστήμη хѫдожъство Срв хѫдожьствьѥ Нвб художество ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА

В този раздел представяме произведения на художници, не само в съвременния смисъл на думата.

Марио Беров

Марио Павлов Беров е роден в Бяла Слатина през 1974 г. Рисува още от най-ранните си години. През 2004 г. Завършва иконография във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, след което работи на различни длъж

Можете да ни подкрепите чрез PayPal или кредитна карта.