Еволюция на социалните технологии,

Или сказание за това, как кръстоносните походи го добутаха до гражданска война във Франция

Превод от руски: Теодора Берова

Свикнали сме под думата „технология“ да си представяме вещ. Обаче технологиите са най-различни. Има и технологии на управление на общностите. И тяхната еволюция се подчинява на същите закони.

Красив пример е социалната технология на „кръстоносния поход“.

Повод за първия е била молбата на християнската държава Римска империя – те никога не са се самонаричали Византия – за помощ срещу набезите на мюсюлманите.

Социалната технология била спусната като свята мисия. Папа Урбан II в знаменитата Клермонска проповед по своята дума-закон постановил – който е приел върху себе си кръстоносния обет и го е изпълнил, се освобождава от грехове. Както от текущите, така и от бъдещите. Думата „индулгенция“ прозвучава най-първо именно тогава, столетия преди да започнат да ги продават – имаме си „разклонение на социална технология“.

Но главният ужас, пуснат в ход, е – ти, понеже си кръстоносец, си безгрешен! Каквито и да ги натвориш! Тоест – щеш граби, щеш коли, каквото щеш – на оня свят ще те посрещнат като праведник. Самият Папа Римски, със целия авторитет на Църквата, го гарантира!

Естествено, когато кръстоносците се добрали все пак до Иерусалим и превзели града – започнало клане. И чак после станало ясно, че едва ли не една трета от града изобщо са си християни. Внезапно, оказва се, на Изток християните също са немалко!

Но това е било едва началото на еволюцията на социалната технология „кръстоносни походи“. Твърде бързо се изяснило, че може – понеже вече си безгрешен – пътьом да зачистиш и някое селце. Трябва ли ти фураж? Трябва ти! Значи – ДеусВулт!1

Хитрите венецианци бързо схванали идеята и отначало взели под крилото си четвъртия кръстоносен поход, а после го отправили към... Константинопол! Към най-великия и най-богатия християнски град, който със своето запитване към Папата Римски породил и самата социална технология!

За пръв път в хилядагодишната си история Константинопол бива превзет и разграбен. Наследието на Рим и десетте века работа на най-добрите майстори на Запада – всичко изтекло във Венеция, полагайки основите на търговската република, каквато я познаваме. Мъдър и циничен бил деветдесетгодишният сляп дож на Венеция Енрике Дандоло, съумял да вземе под контрол социалната технология и да я приложи ето така, против онези, от които тя произтичала!

Но по-нататък било още по-лошо! Ами че, ако може в кръстоносните походи да ограбваш християнски градове, то за какво ти е изобщо да ходиш далече? Ми той съседът Жан отдавна ме вбесява! Па и се моли някак си странно! Много ясно – еретик!

Едновременно текат два процеса – радикализиране на моралните представи и присламчване на користни мошеници към социалната технология. И вече не можеш да отличиш наивния фанатик от циничния „верен слуга на партията“. Изказванията – и на едните, и на другите – са станали еднакви!

Естествено, неизбежно и закономерно следствие на масовата индулгенция на греховете станал Албигойският (наричан още Катарски) кръстоносен поход. Европейци против европейци, във Франция. За 20-те години на този „поход“ били унищожени повече от един милион души – какъв ти там Батъй2 пред имащите индулгенция кръстоносци! Областта просто обезлюдяла. При щурма на поредния град звучало известното изречение на папския легат: „Колете всички, Господ ще се оправи (кой какъв е)“.

И ако от първия Кръстоносен поход – там все пак вярата била на първо място – на малцина се удало да спечелят нещо, напротив, изразходвали многогодишни натрупвания; то в някакъв момент Папата Римски – вече друг – направо заявил, че „отнетата земя става ваша!“. На това, между другото, много се учудил кралят на Франция, на чиито земи колели „албигойската ерес“. На какво прилича това, поповете раздават моите земи на който им падне? И довел цялата си армия. И станало така, че той изпълнил думите на Папата – отнел земята. И я взел за себе си – окончателно. Пък и един проблем по-малко с неразбираемите „лангедокски3 диалекти“ в страната. На печалба си е!

Социалната технология неизбежно започва да се прилага от всички, които умеят да я използват. Които имат ресурс и цел. Обосновавайки с красиви думи циничните мотиви.

Ето например както сега става със социалната технология „прокси-армия“. Със „ние просто доставяме оръжие, ние не воюваме“. Този ход ще има да си го припомнят неговите автори!

А има още и социална технология „майдан“ например. Също така добре изучена от който трябва.

1. Deus vult е латински израз, който се превежда „Бог го иска“. На Клермонския събор папа Урбан II отправя с тези думи призив за започване на кръстоносен поход към събралото се множество на 27 ноември 1095 г.

2. Бату Хан (или Батъй Хан) – внук на Чингиз Хан, основател на Златната Орда. В поредица успешни военни кампании в хода на монголските нашествия той установява временно властта си в Източна и Централна Европа.

3. Окситански говори. Окситански език – езикът, който се говори в Окситания (дн. Южна Франция), което в оригинал звучи като „Langue d'Oc“ (в превод буквално „езикът на Oк“) или слято образува името на областта – Лангедок „Languedoc“.

Източник: https://t.me/mal_chelovek/864

От: Красимир Беров; Създадено: 2024-02-05; Обновено: 2024-02-06

Можете да ни подкрепите чрез PayPal или кредитна карта.