Рѣчник на подменените думи

Тук започвам да изреждам преводи на чужди думи на български. Пиша чуждицата, а срещу нея българското съответствие, което смятам за най-точно. За по-голяма яснота давам пример за използване.

А

Б

В

Г

Д

Е

ефект – въздействие; странично (въз)действие (на лекарство, функция в програма)

Ж

З

И

интерполация, интерполиране – вътреполагане; Вътреполагането е свойство на низовете, оградени с двойни кавички в езика за програмиране Perl.

интерполирам – вътреполагам; В низовете, оградени с двойни кавички, стойностите на променливите се вътреполагат.

Й

К

Л

М

мотивация – двигател, движеща сила; Каква е вашата движеща сила?

Н

О

П

персонализиране, персонализация – приспособяване; Приспособяване на работната среда на компютъра или приложението за собствени нужди или удобство.

персонализирам – приспособявам; Виж „персонализиране“

Р

С

Т

У

Ф

фокус – средоточие

фокусирам се – съсредоточавам се


От: Красимир Беров; Създадено: 2021-05-07; Обновено: 2021-10-07