Рѣчник на подменените думи

Тук започвам да изреждам преводи на чужди думи на български. Пиша чуждицата, а срещу нея българското съответствие, което смятам за най-точно. За по-голяма яснота давам пример за използване.

А

абстракция – отвлеченост; ~ понятие – отвлечено понятие

Б

бенефициент – благоползвател

В

Г

Д

дестинация – направление

дерефериране – осъществяване на пряк достъп, достъпвам пряко, а не чрез препратка (реферирам)

директно – пряко. Утре от 10:00, в пряко предаване „Името“, гледайте по БНТ.

Е

ефект – въздействие; странично (въз)действие (на лекарство, функция в програма)

Ж

З

И

интерполация, интерполиране – вътреполагане; Вътреполагането е свойство на низовете, оградени с двойни кавички в езика за програмиране Perl.

интерполирам – вътреполагам; В низовете, оградени с двойни кавички, стойностите на променливите се вътреполагат.

Й

К

компютър – сметало

Л

М

мотивация – двигател, движеща сила; Каква е вашата движеща сила? Какво ви кара да правите това и това?

Н

неглижирам – пренебрегвам

негативен – отрицателен

нетен – чист

О

П

персонализиране, персонализация – приспособяване; Приспособяване на работната среда на компютъра или приложението за собствени нужди или удобство.

персонализирам – приспособявам; Виж „персонализиране“

Р

С

социален – обществен, общностен; социални мрежи – обществени/общностни мрежи

система – уредба. Светът е стройна уредба.; операционна ~ – уредба за дейности

Т

У

Ф

фокус – средоточие

фокусирам се – съсредоточавам се

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

ь

Ю

Я

От: Красимир Беров; Създадено: 2021-05-07; Обновено: 2022-05-15

Можете да ни подкрепите чрез PayPal или кредитна карта.