За начинанието

Злобата на деня е временна в облика си, но постоянна в същността си. Стреми се да ни отвлече от важните неща – да не ги мислим, да не се стремим към тях, да не ги обгрижваме, а да ги отлагаме докато умрем, когато вече ще е късно.

Искони бѣ Слово (на съвременен български „в началото бе Словото“) е нашето разбиране за света. По това се отличаваме от животните. Бихме искали повече хора да го знаят, за да се спасят. Бихме искали ако можем да помогнем и искрено ще се стараем да не ги отвличаме, а ако може поне малко, колкото и да сме самите ние недостойни, да помогнем да достигнат до Него – Словото, което е преди всичко.

Същевременно Слово.бг не е религиозно предприятие, не и в оня смисъл, който повечето хора влагат в думата религия. Това беше първата съзнателно използвана чуждица. Ще ги избягваме, доколкото е възможно. Едно може би наивно, но заслужаващо внимание стремление, защото през последните години езикът ни обедня, поради леността на сънародниците ни не толкоз, колкото поради отстъплението на държавата ни от предназначението си да ни държи, за да държим ние нея.

Ще се ровим в езика ни назад в миналото, защото той носи свидетелства за това, което сме – за произхода ни. Произход, така и неустановен или скриван. Той ни е нужен, не за да се гърдеем (по Вазов) с него, а за да ни вмени чувство за отговорност, защото на един благородник не приляга да се държи като роб, и защото благородникът следва да се държи о истината, каквото и да му коства това.

  • Първата и главна цел на Слово.бг е да направи обществено достъпни възможно най-голям брой писания от близкото и далечно минало. Ще вървим от настоящето към миналото. Ще предоставяме източниците не просто като сканирани изображения, а като писания, така че да могат да бъдат използувани лесно от всекиго. Както от затворените в себе си и малобройни научни кръгове, така и от широката общественост.
    Така ще стане очевидно едно велико достижение на светите седмочисленици – обединяването на народа с неговите водачи – светски и духовни. Както пише и в увода на учебника по старобългарски език от 1930 г. – „... и чрезъ него всички българи — образовани и прости, бедни и богати — сѫ братя помежду си.“ Всички българи говорят един език. Това е значима отличителна черта на православния от западния свят, където латинският е бил разделител на народа от духовенството и учените. Такова разделение неминуемо води до отчуждение, откъсване на личността от корените ѝ. Това явление не е било познато при нас.
    В световната мрежа има вече обнародвани положени и полагани усилия за цифровизация на стари писания. Повечето от тях са чисто научни, просто за самото знание, и не посочват връзката на нашия народ с тях. Когато има такива, ще ги упоменаваме. Ето някои:
  • Втората цел е да обясним, като използуваме събраните вече източници, какво е това. Как би могло да бъде мислено и осъзнавано от различни гледни точки. Така, случайният читател няма да бъде оставен сам на себе си, а ще му бъде помогнато да види в пълнота това дело и предание, предадено ни и удържащо ни като едно цяло през вековете. Така подготвеният читател ще узнае как други мислят по въпроса.
  • Ще останем не само в говоренето, но ще предприемем и определени по-нататъшни действия за възстановяването на прекъснатата връзка с наследеното от предците ни слово. Едно от тях е създаването на „Речник на подменените думи в българския език“. В същността си представлява речник на особено натрапващите се и новопоявили се напоследък чуждици с възможност за намиране, заместване и предлагане на български съответствия в поставен в страницата текст. Занимаващите се с писане и обнародване на каквито и да е текстове в мрежата, ще могат да поставят текста си и да видят предложения за замяна на използуваните чуждици. Така ще намалим използуването на чуждици в текстовете в мрежата. Това ще увеличи използуването на родните ни думи и ще накара повече хора да мислят на собствения си език.

Какви ще бъдат следващите стъпки, предстои да уточним и самите ние, но ще се стараем да са достатъчно значими, че да променят бъдещето на всички ни. Към  добро. Защото в началото е Словото.

От: Красимир Беров; Създадено: 2021-11-30; Обновено: 2021-12-12

Можете да ни подкрепите чрез PayPal или кредитна карта.