Ѿносно | Входъ

Слово

„Слово“ е едно от многото слова с едно и също значение във всички така наречени „славянски езици“. Една от запазилите значението си за последните хиляда години. И това е само един от доводите да изберем това име за това място в световната мрежа, както и за „двигателя му“. Място, където ще съберем писанията на предците от миналото ни и ще говорим за тях.

Знакът Ⱄ в горния ляв ъгъл е буква. Буква от първото ни дадено писмо, наричано Глаголица. Буквата е „С“, а името ѝ е „Слово“.

Повече относно начинанието е написано в съответната страница.

Ѩꙁыкъ

ПРѢДГОВОРЪ (към) КЛЮЧЪ БЪЛГАРСКАГО ꙖЗЫКА

Отъ Г. С. РаковскагоНАПИСАНЪ ВЪ БУКУРЕШТЪ1865Започнѫтъ же въ Одесѫ1858———Издава гу Киро Стояновъ, племмянникъ-тъ на Раковски.———<•>—•—<•>———ОДЕССА,ТИП Г. УЛЬРИХА, КРАСНЫЙ ПЕРЕУЛОВЪ,ДОМЪ № 3.1880

Занимаюштъ ся въ Новый Садъ (въ Австриѭ) 1857, въ издание то «Горскаго Пѫтникѫ» падна ми на умъ — не были бы възможно и нашыи Бьлгарскы ꙗзыкъ да си по…

ПРЕДИСЛОВІѤ (къмъ) ГРАММАТИКА за Старобългарскыя ѥзыкъ

Пълното названѥ на книгата е: ГРАММАТИКА за Старобългарскыя ѥзыкъ по сичко-то му развитіѥ, съставена отъ Ив. Н. Момчилова ПЬРВО ИЗДАНІѤ ВІѤНА, въ типографія-та на Л. Соммерова. 1865

До сега комахай сичкы-тѣ учены славенисты наричахѫ и наричатъ прадѣднія ни ѥзыкъ „славян…

Двигатель

Издание 16.10.2018

Няма ново съдържание. Просто обновихме двигателя Slovo. Добавихме възможността страниците и целините да бъдат запазвани от мрежовия четец за определено време - засега един ден. По този начин намяляваме потока от данни, който …

Бележки по изданието от 11.10.2018

След пет дена проби, грешки, четене на документация и уроци как се правят и внедряват начертания за букви в страници в световната мрежа, имаме ново издание.

Грешките от моя страна бяха няколко. Макар някои да бяха незабележими от ч…

Първо издание – 07.10.2018

В неделя - 07.10.2018. за първи път показахме Слово.бг на света. Малко хора му обърнаха внимание, но пък тези, които оцениха начинанието, помогнаха за следващото издание.

В първото издание имахме работещи страници и що годе четими текстове. Не се показваха добре някои по-стари букви, които сега не са в употреба. Такива са Ѿ,Ѩ,Ꙁ и други. От глаголицата използваме Ⱄ, като знак на Сло…