Слово

Знакът Ⱄ в горния ляв ъгъл е буква. Буква от първото ни дадено писмо, наричано Глаголица. Буквата е „С“, а името ѝ е „Слово“.

„Слово“ е едно от многото слова с едно и също значение във всички така наречени „славянски езици“. Една от запазилите значението си за последните хиляда години. И това е само един от доводите да изберем това име за това място в световната мрежа, както и за „двигателя му“. Място, където чрез езика си търсим устои – устои за живот. За да направим това начинание устойчиво, продаваме книги и умствен труд.

Повече относно начинанието е написано в съответната страница.

Кън҄игꙑ

Тук предлагаме книги, които ни се нравят и, които правим сами. Можете да изберете и поръчате.

2. Писмен документ, грамота, писмо вьлѣꙁъше вь срѣдѫ покаꙁаѭштѹ кънꙙꙁѹ кꙿн҄игꙑ цѣсаревꙑ С 85.30…

3. Букви, писмена написано надъ

Новолѣпьно

Новини, които си заслужава да отбележим дори само, за да можем да си спомним после кога се е случило събитието и как сме го мислили тогава.

новолѣпьно – ср. ед.

τὸ καινοπρεπές Новото и прекрасното придѣте ... да благослов

Ѩꙁꙑкъ

В този раздѣл обнародваме писания и изслѣдвания върху нашиѫ език.

 ѩꙁꙑкъ -а м

1. Език, анатомичен орган ꙇ поемꙑи единъ отъ народа. въложи пръстꙑ своѩ въ ѹши его. ꙇ плинѫвъ коснѫ и въ ѩꙁ҃҃къ М Мк 7.33 З А СК Б

2. Реч, гово

Вѣра

Стари български писания, преведени на съвременен български, свързани с нашата вѣра – жития на светии, служби и други.

Можете да ни подкрепите чрез PayPal или кредитна карта.

Хѫдожьство

В този раздел представяме произведения на художници, не само в съвременния смисъл на думата.

хѫдожьство -а ср

1. Умение, изкуство х҃е ... ꙇ сѣдѧщиимъ ниꙁъ. въсхосхождение покаꙁавъ. старааго ꙁѣлодѣа. ꙇ глѫбинънааго ꙁмиѣ. бг

Двигатель

Кратки и по-дълги бележки по изданията на двигателя на Слово.бг., разни отметки за технически подробности по обнародване на неща в световната мрежа и изобщо как се случват неща в света на сметала̀та.…

Разьно

Разьна пьсаниꙗ…

1. Различно, по различен, нееднакъв начин въ ѥднои бо отъ ѥдного огавьѥниꙗ. раꙁно бꙑшꙙ присноси (!) отъ ѥдноѧ мнась. овь пꙙть овъ десꙙть принесоста

Отделно, поотделно отълѫчивъше ꙗ раꙁно. да не слꙑшита къ

Ѿносно

Обяснения за сайта. Какъв е и за какво се говори в него. Каква е неговата цел.…

Можете да ни подкрепите чрез PayPal или кредитна карта.