Новолѣпьно

новолѣпьно – ср. ед.

τὸ καινοπρεπές Новото и прекрасното придѣте ... да благословешени бѫдемъ оть н҄его ... и власть кѹпьно съꙁъва на господьн҄ѫ хвалѫ ... юношꙙ и дѣвицꙙ. и новолѣпьно чѹдесе. ꙗко младѹ. и неискѹсънѹ ꙁьла. дѣтии младъ. съсѫштъ тѣлеси молити прости вьчꙙти господеви С 320.8

„Лечителката“ излезе от печат

На седми януари, две хиляди двадесет и втора година излезе от печат „Лечителката и рунтавата ѝ котка“.

Благодарим за ранните поръчки!

Тези, които срещнаха затруднения с възможността за ранна поръчка в слово.бг, но все още желаят да си поръчат, могат да ни пишат направо на poruchki✉studio-berov.eu.

Предмет(Subject)(на писмото): „Лечителката и рунтавата ѝ котка - поръчка“

Тяло на писмото:Тук укажете точен адрес, две имена и телефон, за да мо