Кън҄игꙑ

кън҄игꙑ-ъ ж. мн. 1. Книга, книги, писания, съчинения ꙇ съгънѫвъ кънигꙑ въдавъ слѹѕѣ сѣде М Лк 4.20А, СК…

2. Писмен документ, грамота, писмо вьлѣꙁъше вь срѣдѫ покаꙁаѭштѹ кънꙙꙁѹ кꙿн҄игꙑ цѣсаревꙑ С 85.30…

3. Букви, писмена написано надъ нимъ. кънигами елинъсками и римъсками. ꙇ евреисками М Лк 23.38 З А СК

4. Картина, графика ихъже бо слово повѣстиѭ и слѹхомъ ѹкаꙁаатъ сꙙ. тѣхъ же и кꙿн҄игꙑ мльчꙙштꙙ подражаниѥмъ покаꙁаѭтъ С 83.14

В този раздел помещаваме книги (кън҄игꙑ) в различна степен на готовност за издаване. Разгледайте ги. Можете да поръчате от тях.

Някои са издадени и имаме определена наличност. Други са вече изчерпани или тепърва се правят. Всяка книга е представена чрез откъси, така, че да можете да получите добра представа за нея и да решите дали бихте искали да я поръчате.

Когато съберем достатъчно поръчки от някоя книга, която не е в наличност – поне 100 (сто), ще поръчаме за печат и ще ви ги доставим с куриер. Не се плаща нищо предварително. Засвидетелстваното желание за закупуване на определена книга е достатъчно, за да увеличим броя на заявките с една и така да се увеличи възможността да отпечатим книгата.

Можете също така да предложите някое от писанията в сайта да бъде превърнато в книга, или пък старо издание с изтекли авторски права. Ние ще го вътекстовим и предложим в този раздел като възможно за поръчване. Такива примери са О ПИСМЕНЬХЪ и ГРАММАТИКА за Старобългарскыя ѥзыкъ. Можете и да инвестирате в направата на книга. В такива случаи ни пишете направо на poruchki при studio-berov.eu (заместете „при“ с маймунка).  Ще получите незабавен машинен отговор. Това ще означава, че сме получили писмото ви и ще ви отговорим в следващите двадесет и четири часа.

Приятно разглеждане.

Малък свят

Книгата е в печат. Очакваме да е готова до края на май 2022 г. Може да поръчате от бутона под снимката на корицата или по е-поща. Ранните поръчки ще се обработят веднага след излизане на книгата. Благодарим за търпението

Западна Европа през Средните векове

Проф. Красимира Гагова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, си е поставила амбициозната задача да представи пределно ясно, кратко и обобщено сложната и богата със събития и обрати история на Западна Европа през Сре

Страхът в средновековна България

В книгата са изследвани многообразните и често пъти непредсказуеми прояви на страха и причините за тяхната поява в средновековна България. Оказва се, че през разглежданата епоха човек е можел да изпита тревога и страх от

Българско средновековие. 2. доп. изд.

Професор Петър Димитров Ангелов, д.и.н., е дългогодишен преподавател в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на редица студии, ста

Пътуването през Средновековието

Това е първото заглавие от  поредицата „Пътешествие из Средните векове“, която иска да покаже един по-достоверен изглед на Средновековието – време, изпълнено с драматични събития и конфликти, с достойни и не дотам достой

Политическа история на Византия

Книгата ни запознава с историята на Византия – една империя, просъществувала в течение на повече от хиляда години (от 395 до 1453 г.). Тя ни отвежда към низ от събития от политическо, социално, етническо и културно естес

Кратка старобългарска граматика във фишове

Кратката старобългарска граматика във фишове си поставя за цел да подпомогне езиковото обучение, като предлага нова, пределно нагледна форма на поднасяне на езиковия материал. Систематизирането на основните граматични пр

Лечителката и рунтавата ѝ котка

В един свят, успореден, на секунда от нашия (а понякога и по-малко) се случват случки, които тук са само приказки. И се сбъдват забравени мечти. Теодора, героинята от съпротивата и войната с извънземен завоевател на Земя

Житие на света Петка Българска от свети патриарх Евтимий

(издание по преписа от Зографския сборник)

Житието на света Петка от свети патриарх Евтимий ни отнася в един друг свят, къде по-светъл и смислен от днешния. В този далечен свят – отдалечен на хилядолетие от нас – други не