Българско средновековие. 2. доп. изд.

Заглавие:Българско средновековие. 2. доп. изд.
Автор:Петър Ангелов
Размери:145×210 мм.
Издател:Полис
Издание:книжно издание
ISBN:9789547960855
Тегло:0.332 кг.
Цена:20 лв. за книжно издание
Е-поща: Заявка по е-поща

Професор Петър Димитров Ангелов, д.и.н., е дългогодишен преподавател в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на редица студии, статии и учебници, както и на монографиите „България и българите в представите на византийците“, „Средновековната българска дипломация“, „Чуждите народи в представите на средновековния българин“, „Слуховете в средновековна България“.

В тази книга са представени хронологично най-важните исторически събития и личности от Българското средновековието. Тематично са разгледани и основните сфери на дейност на тогавашното общество – политика, дипломация, стопанство, институции, идеологическа мисъл, културно и народностно развитие. Специално внимание е обърнато на чуждите и на домашните извори за средновековната българска история. Проследена е изпълнената с превратности съдба на българското население в македонските земи през периода X–XIV в. Включени са и текстове, които отразяват последните проучвания на автора по проблема за характера на взаимните представи, изградени между българите и някои от чуждите етноси, населяващи територията на средновековна България.

Второто издание е допълнено с най-новите изследвания по темата, включени в библиографията, както и с цветно приложение с карти, онагледяващи важни етапи от историческото ни развитие.

Книгата ще представлява интерес за всеки читател, която желае да задълбочи познанията си за същността и особеностите на Българското средновековие.


От: Красимир Беров; Създадено: 2022-03-12; Обновено: 2022-03-17

Други книги

Можете да ни подкрепите чрез PayPal или кредитна карта.